3D Tek karakterli animasyon çocuk animasyonu

CLOSED
Bids
9
Avg Bid (USD)
$2667
Project Budget (USD)
$1500 - $3000

Project Description:
Gerçekle?tirecek oldu?umuz bir projede gerçek çekilmi? görüntüler önünde çocuklara yönelik yararl? bilgiler verecek olan 1adet 3 boyutlu animasyon karakter çizimi ve hareketlendirilmesi ... ?lgilenildi?i takdirde örnek çal??malar mail yoluyla gönderilecektir. Temel karakter olu?turulduktan sonra haftal?k olarak yeni hareketler ve konu?ma senkronlar? güncellenecektir. Proje süresi 6 ayd?r kar??l?kl? olarak sözle?me yap?lacakt?r. i? ile ilgilenen arkada?lara karakter ve konu ile ilgili döküman gönderilecektir .

Skills required:
3D Animation, Animation
About the employer:
Verified
Public Clarification Board
Bids are hidden by the project creator. Log in as the employer to view bids or to bid on this project.
You will not be able to bid on this project if you are not qualified in one of the job categories. To see your qualifications click here.


$ 3000
in 7 days
$ 3000
in 40 days
$ 3000
in 150 days
$ 3000
in 25 days
$ 3000
in 5 days
$ 3000
in 25 days
$ 1500
in 30 days
$ 2000
in 30 days
$ 2500
in 10 days