Produce short reviews in Swedish

IN PROGRESS
Bids
6
Avg Bid (USD)
$360
Project Budget (USD)
$30 - $1000

Project Description:
This project is only applicable for native Swedes, so the instructions and requirements will be in Swedish, please see below.

Uppdraget består i att:

1. Efter en lista som tillhandahålls av undertecknad, samt dels på egen hand, identifiera svenska kommersiella nyhetsbrev inom allehanda områden såsom mode, teknik, skönhet, inredning, fordon osv.
Uppskattad tidsåtgång: 0-3 minuter per nyhetsbrev.

2. Prenumerera på dessa nyhetsbrev till valfri slaskadress.
Uppskattad tidsåtgång: 1-4 minuter.

3. Skriva en recension på några meningar kring varje nyhetsbrev (vad det innehåller, vilka typer av erbjudanden som finns, företagets profil osv). Recensionen ska inte vara för specifika erbjudanden, utan generellt så att det går att applicera på alla nyhetbrev från företaget i fråga. Jag bistår gärna med exempel.
Uppskattad tidsåtgång: 5-10 minuter.

4. Kategorisera nyhetsbrevet efter ett antal förutdefinerade produktkategorier (om det inte passar in någonstans kan man tänka sig att du föreslår en ny kategori).
Uppskattad tidsåtgång: 30 sek.

5. Ta en skärmdump på nyhetsbrevet och beskära denna så att bara logotypen syns, alternativt spara ner logotypen från företagets webbplats. Därefter döpa om bilden till ett beskrivande namn (t.ex. clasohlson.jpg).
Uppskattad tidsåtgång: 1-3 minuter.

6. Efter eget tycke och smak betygsätta nyhetbrevet på en tiogradig skala efter 3-4 parametrar som ännu inte är helt definerade (t.ex. rabatter, design).
Uppskattad tidsåtgång: 1-3 minuter.

Allting, utöver skärmdumparna, fylls i ett Excelformulär, som är färdigbyggt av mig.

Det som ska nedtecknas i olika kolumner i Excel är:
- Namn på företaget bakom nyhetsbrevet.
- Recension.
- Filnamn på logotypen.
- Kategori(er) (vissa företags nyhetsbrev kommer omfatta flera produktkategorier).
- Betygsättningar (3-4 kolumner).
- URL till sida för att anmäla sig till nyhetsbrevet.
- URL till företagets webbplats.
- Frekvens på utskick (antal per månad).

Tidsuppskattningarna är baserade på bulkarbete. 100 "crops" i Photoshop tar nog inte ens en timme, som exempel.

Någon mindre detalj kan säkert komma att ändras/tillkomma, men det var uppdraget i stora drag.

Jag är lite av en språkfascist så uppdraget är inget för den som har svårt för att uttrycka sig i skrift.

Förväntningen är minst 100 recensioner per vecka.
---

När du bjuder: Ange antalet recensioner du är villig att utföra till det pris du bjuder. Posta gärna ett exempel på texter du tidigare producerat.

Tack på förhand!

Skills required:
Articles, Blog, Copywriting
About the employer:
Verified
Public Clarification Board
Bids are hidden by the project creator. Log in as the employer to view bids or to bid on this project.
You will not be able to bid on this project if you are not qualified in one of the job categories. To see your qualifications click here.


$ 800
in 7 days
Hire Kalokairi
$ 500
in 7 days
$ 30
in 0 days
$ 350
in 7 days
Hire swedensara
$ 450
in 7 days
$ 30
in 2 days