Bir ekoturizm web sayfas?na ihtiyac?m var

CLOSED
Bids
2
Avg Bid (USD)
$275
Project Budget (USD)
$30 - $250

Project Description:
Merhaba;

Amatör olarak kendi memleketime ekolojik turlar yap?yorum.
Bu turlar? tan?t?c? bir web sayfas? olu?turmak istiyorum.
Tema, ekolojik yani; yöresellik, do?a ve biraz tarih içerecek.
Web sayfas? çok kompleks/dinamik/animasyon olmayan statik ve SADE bir sayfa olacak.
Ön sayfan?n tasar?m? benim için önemli. Ana sayfan?n fonu, fotolar?n yerle?imi/kullan?m?, sloganlar fontlar?n kullan?m? önemli.
Di?er sayfalar sadece fonksyonel ve oldukça basit olacak. Örne?in "memleketten haberlar" k?sm?nda 4-5 sat?r haber olacak ve her haber için basit (1 foto ve bir metini içeren) yeni bir sayfa aç?lacak. Tüm eski haberler için ar?ivi olacak.
Statik bir sayfa dü?ündü?ümden Firefox, IE gibi farkl? browserlarda farkl? görüntülenmesini, etkilenmesini istemiyorum.
Temel tasar?mdan sonra kendimin kolayca güncelleyebilece?i bir yap?da olmal?.
Facebook/twitter gibi sayfalara linkli olacak

Daha fazla detay vermek için dönü?ünüzü bekliyorum.

Selamlar

Sefer Mönür
0 533 210 92 51

Skills required:
Graphic Design, HTML, PHP, Website Design
About the employer:
Verified
Public Clarification Board
Bids are hidden by the project creator. Log in as the employer to view bids or to bid on this project.
You will not be able to bid on this project if you are not qualified in one of the job categories. To see your qualifications click here.