60st SEO-artiklar á 250 ord, 2st länkar/artikel om lån/ekonomi

IN PROGRESS
Project Budget (USD)
$240

Project Description:
Hej!

Behöver 60st SEO-artiklar, 250 ord/artikel och dessa skall ha en hårdare vinkling mot Lån/ekonomi än de lite mer "friare" artiklarna på 150 ord.

Artiklarna är upplagda i Affilio i projektet "60st SEO-artiklar á 250 ord vardera (länkbyte med SEO Solutions) - (Författare: Tezz - Elance.com)"

Skills required:
Articles
Project offered by:
Verified