14500 word document to be translated from Dutch to English.

CLOSED
Bids
11
Avg Bid (USD)
$308
Project Budget (USD)
$30 - $400

Project Description:
I need six dutch documents translated with around 14500 words. I had given this to another translator, but he decided not to work after accepting the project. I need this done in two days. The budget is $350. .

I have attached a sample paragraph. Please take a look before bidding.

XXX zal in het kader van het door haar te voeren "lifecycle management" en "software release
management" ondermeer tijdig en volgens de overeengekomen procedures de Hardware en
Programmatuur (software) vervangen resp. updaten en vernieuwen via software releases,
software updates of nieuwe versies van software. XXX zal XXX hierover regelmatig en tijdig
proactief schriftelijk en in ieder geval jaarlijks op de hoogte stellen. XXX zal hierbij een schriftelijk
overzicht “End Of Life”-status van de Hardware en Programmatuur (software) opstellen,
regelmatig updaten en telkens aan TMG verstrekken, zodat XXX daarmee bij haar interne
planning zonodig rekening kan houden. Op de status zal tevens tijdstip van vernieuwingen en
namen van softwareleveranciers worden vermeld.
1.7 In de Bijlage 5: DAP zijn nadere afspraken omtrent de vernieuwing van Hardware en
Programmatuur vastgelegd.
1.8 XXX zal bij de vernieuwing van H

Skills required:
Translation
About the employer:
Verified
Public Clarification Board
Bids are hidden by the project creator. Log in as the employer to view bids or to bid on this project.
You will not be able to bid on this project if you are not qualified in one of the job categories. To see your qualifications click here.


$ 350
in 3 days
$ 350
in 2 days
$ 330
in 2 days
$ 350
in 3 days
$ 300
in 2 days
$ 236
in 3 days
Hire NguyenDang1995
$ 350
in 3 days
Hire Mahnoor1
$ 150
in 2 days
$ 320
in 2 days
$ 300
in 2 days