Tôi muốn xây dựng một hệ thống video server - open to bidding

CLOSED
Bids
1
Avg Bid (USD)
$220
Project Budget (USD)
$30 - $250

Project Description:
Chúng mình xây dựng một hệ thống video server, không biết bạn có thể phát triển một trong những mảng đó được hay không? Nếu được chúng ta sẽ gặp một buổi nói chuyện chi tiết về công việc cũng như kinh phí.

Email của mình: [Removed by Freelancer.com Admin]
Gửi thông tin hồi âm nếu bạn nhận được

Skills required:
Video Services, Video Upload
Hire chinhdung
Project posted by:
chinhdung Vietnam
Verified
Public Clarification Board
Bids are hidden by the project creator. Log in as the employer to view bids or to bid on this project.
You will not be able to bid on this project if you are not qualified in one of the job categories. To see your qualifications click here.


$ 220
in 5 days