Asp access database kullan jobs

Filter

My recent searches
Filter by:
Budget
to
to
to
Skills
Languages
  Job State
  42 asp access database kullan jobs found, pricing in USD

  Php ile link sitesi yapt?rmak istiyorum. Bootstrap tema kullan?lacakt?r. Ba?ka websitelerden yaz? link ve video çekimi gibi bilgiler çekilerek yap?lacakt?r. Ajax kullan?lacakt?r.

  $261 (Avg Bid)
  $261 Avg Bid
  9 bids

  Selam bir tane ikon paketi yapcam ornek kalp ikon upon gibi ama koselerdeki harfleri kullan?c? de?i?tirebilir ornek ekte var

  $155 (Avg Bid)
  $155 Avg Bid
  2 bids

  ...Havale/EFT, Paypal, Payme Prepaid, mikro ödeme, ?yzico, Paytr, Payu, iPara - o Kullan?c?lar için Affiliate Sistemi - o ?irketler ve sat?? yapmak isteyen ki?iler için bayilik sistemi: o Havale ve EFTlerde, banka, mü?teri'nin yazd??? aç?klama ile e-posta deste?i veriyorsa, kullan?c?n?n aç?klamaya yazd??? pin kodu ile otomatik onaylama o ...

  $2645 (Avg Bid)
  $2645 Avg Bid
  3 bids

  There is a png1 (File1) which is a Brain MRI, I should find the Region Of Interest (ROI) with matlab or opencv. obt...bir beyin MR görüntüsüdür. Bu görüntüden ilgi duyulan bölge analizi matlab ya da opencv ile yap?lmal?. Elde edilen beyin parças? farkl? bir jpg olarak kay?t edilmelidir. Kullan?lan tüm algoritma ve kod teslim edilec...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Avg Bid
  13 bids

  ...Lose Gizli basit! Eğer kilo için ne yapabilirim inanmazlar Nasıl 2 Ayda 54kg için 85kg'ya itibaren git! Bu kullan Ve Hızlı Ekstra Ağırlık kurtulun Bir kez ve herkes için aboutextra weght unut Nasıl 2 Ayda 52kg için 90 kg itibaren git! Bu kullan Ve Hızlı ve Diyet olmadan Ekstra Ağırlık kurtulun İnsanlar bu ile 20 Kilo Ayda Bırak Bir kez ve sonsu...

  $15 (Avg Bid)
  $15 Avg Bid
  1 bids

  ...ortaklar? ar?yoruz. Kendi bölgenizde anaokullar?n? ziyaret ederek ürünün tan?t?m?n? yapman?z, kullan?m?n? sa?laman?z, e?itimini ve deste?inizi vermeniz gerekmektedir. Düzenli olarak her ay en az bir kere anaokulunu ziyaret ederek memnuniyetlerini ve kullan?mlar?n? sa?lad???n?z sürece ayl?k hizmet bedelinin %50'si sizin olacakt?r. Yani sadece sat...

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 bids

  ...nlatma tasar?m? yap?l?r. Veya 3d modeli üzerinden DiaLux, 3ds Max gibi programlarla ayd?nlatma tasar?m? yap?l?r.rn2- Eserin AutoCAD ya da 3d modeli üzerinden ayd?nlatmada kullan?lacak ürünlerin ke?if listesi haz?rlan?r.rn3- istendi?i takdirde AutoCAD ile avan ve uygulama projeleri çizilir....

  $431 (Avg Bid)
  $431 Avg Bid
  4 bids

  ...yla gelen mucizernOp. Dr. Bülent Cihantimur önderli?inde geli?tirilen Organik Saç Ekimi, Cihantimur Ya? Transferi tekni?iyle al?nan kök hücreden zenginle?tirilmi? s?v?n?n kullan?m?yla uygulan?yor. Konuyla ilgili aç?klama yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur "Normal bir saç ekiminde, ekim yap?lacak alan?n verimlili?ini art?rmak içi...

  $2350 (Avg Bid)
  $2350 Avg Bid
  7 bids

  ...(Arayüzü de olacak) Metini de kullan?c?dan alacak (kullan?c? metni arayüz üzerinden copy paste yapacak) ve ayn? zamanda aranan kelimenin kaç?nc? sat?rda oldu?unu gösterecek. Kullan?c? birden çok kelimeyi ayn? anda arayabilmeli de. rnrnProgram 3 classtan olu?abilir (yada daha çok). Fakat kelimeyi e?le?tirdikten sonra HashMap ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 bids

  Mevcut altyap?s? kurulu olan sistemimizin sat??a yönelik kullan?m tekniklerinin geli?tirilmesine ve yeni eklentiler yaz?lmas?na destek verecek arkada?lar ar?yoruz. rn

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 Avg Bid
  1 bids

  ...fonksiyonu icin toplam catisma ve maximum catisma sayilarini raporlamaniz beklenmektedir. 17 farkli hash fonksiyonu 0 dan 16 ya kadar cyclic shift hash kodlar kullanlarak elde edilecektir. Kisaca, sizden istenen ders kitabinda sayfa 528 (Tablo 9.2) de Ingilizce kelimeler icin yapilmis olan sonuc tablosununun benzerini Turkce

  $10 - $30
  Featured
  $10 - $30
  0 bids

  Üyelerin profil bilgilerini görüntüleyebildikleri ve anket doldurdukça puan kazandıkları, kazandıkları puanlarla alışveriş yaptıkları sitemiz yakında tüm fonksiyonları çalışacak şekilde yayına girecektir. Bu siteye bir kullanıcı paneli yazılması gerekmektedir.

  $4862 (Avg Bid)
  $4862 Avg Bid
  8 bids
  Trophy icon Logo Design for UCUZAL.IN Ended

  [url removed, login to view] için küçük harfler de kullan?labilir. [url removed, login to view] ?eklinde, olabildi?ince sade ve pastel renkler kullan?larak yap?lm?? illüstratif bir logo.

  $30 (Avg Bid)
  Guaranteed
  $30 Avg Bid
  11 entries

  Seyahat alan?nda web ve mobil projelerde kullan?lmak üzere ?ehir rehberi yaz?m?na ihtiyac?m?z bulunmaktad?r. 300 yerli ve yabanc? lokasyon için çal??ma talep edilmektedir. Ortalama bir ?ehir rehberi ve 2 adet 400'er kelimelik SEO metnine ihtiyaç bulunmaktad?r. Ortalama teklifler al?nd?ktan sonra kapsama dair metin içeri?i gönderilecektir.

  $598 (Avg Bid)
  $598 Avg Bid
  3 bids

  ...want to copy. Property in terms of look like him. ========================================================= [TURKISH] [url removed, login to view] özelliklerinde bir site istiyorum. Kullan?lacak altyap?: -PHP -MySql -Ajax -CSS -Javascript -JQuery ?steklerim: - Kodlama aç?s?ndan güvenli ve temiz olmal?. - Siteyi yormamal? ve yüksek performansta

  $708 (Avg Bid)
  $708 Avg Bid
  6 bids

  ...gösteren bir anket sitesi olacakt?r. Altyap? : .Net teknolojileri ve , SQL Server ile yap?lmal?d?r. Arayüz için 3rd party bir kütüphane-framework kullan?lmas? gerekebilir. Arayüz : Sitenin sade, ça?da?, ferah bir tasar?m? olmal? (örnek : Metro UI Skin, [url removed, login to view] sitesi). Yönetim Paneli : •

  $1345 (Avg Bid)
  $1345 Avg Bid
  9 bids

  merhabalar. ?stedi?im protal wordpress altyap?s? üzreine kurulu olacak. kullan?c?lar kendilerine galeri olu?turup resim yükleyip silebilecekler. yüklenen resimler için yorum begeni ve gösterim say?s? tutulacak. Bu yüklenen resimlerden istedi?i profil resmi olarak atanabilecek. Plugin olarak degilde template ?eklinde haz?rlanmas? tercihimdir. Ordan

  $296 (Avg Bid)
  Featured
  $296 Avg Bid
  9 bids

  ...shopping cart. Basically Project consists of six pages. All of these pages with the button details are able to be managed from admin panel. PROJE KONUSU: eMakyaj projesi ile kullan?c?lar var olan bir resmini yükleyerek veya webcamle çekerek sisteme aktard?ktan sonra üzerinde her türlü makyaj uygulamas?n? sanal olarak yapabilecek, tak? ve gözlük gib...

  $1791 (Avg Bid)
  $1791 Avg Bid
  9 bids

  ...kompleks/dinamik/animasyon olmayan statik ve SADE bir sayfa olacak. Ön sayfan?n tasar?m? benim için önemli. Ana sayfan?n fonu, fotolar?n yerle?imi/kullan?m?, sloganlar fontlar?n kullan?m? önemli. Di?er sayfalar sadece fonksyonel ve oldukça basit olacak. Örne?in "memleketten haberlar" k?sm?nda 4-5 sat?r haber olacak

  $275 (Avg Bid)
  $275 Avg Bid
  2 bids

  ...z MAgento E-ticaret sitemiz için XML import ve export i?lemlerini yapabilece?imiz ve Bu magento sisteminden XML ile ürün bilgilerini al?p di?er sitelerimizde ( interspire) kullan?lacak XML yaz?l?m? aramaktay?z. MAgento sistemimiz için di?er sitelerden de XML import i?lemi olacak. Ve Magento sisteminden di?er interspire kullanan sitelerime XML ile

  $56 (Avg Bid)
  $56 Avg Bid
  3 bids