Script Install jobs

Scripts are specialized elements of computer programming. By installing pre-made and readily available scripts you can get a website installed and running very quickly. Various scripts are available on the market such as classified ads script, directory script, article directory script, autoresponder script, etc. If you need help with script installs, then you can take the help of freelancers for the same. Connect with them on this site, simply post a job today and get started. Hire Script Installers

Filter

My recent searches
Filter by:
Budget
to
to
to
Skills
Languages
  Job State
  165 jobs found, pricing in USD

  I need somebody to remove call backs for cs-cart multivendor script. And install viva theme.

  $40 (Avg Bid)
  $40 Avg Bid
  3 bids
  Desenvolver um site 5 days left
  VERIFIED

  Quero um site de testes como esse [url removed, login to view] que utiliza login do facebook e compartilha na rede social Eu tenho conta no 000webhost e Hostinger, se não der para instalar nesses, pode me orientar um servidor que atenda os requisitos do script

  $37 (Avg Bid)
  $37 Avg Bid
  1 bids

  Potrzebuje program który będzie zainstalowany na serwerze , obsługiwany tylko przez przeglądarkę . Ewentualnie może być też komponentem jooomli , lub modułem WP. Chociaż preferuje własny system. Co program ma zawierać : Ewidencja sprzętu i urządzeń pomocniczych zawiera: -nazwę sprzętu i datę jego zakupu -nadawany mu indywidualny numer -rodzaj sprzętu - -klasa sprzętu: - (możliwość zdefiniowania do 100 klas) -magazyn, w którym sprzęt się znajduje (możliwość zdefiniowania do 100 magazynów). Program realizuje funkcję wypożyczeń, która automatycznie modyfikuje stan magazynu oraz przeszukuje bazy sprzętu i jego użytkowników. Możliwe jest zaznaczenie, że dany sprzęt jest zniszczony, jest w naprawie lub jest skreślony. Taki sprzęt występuje w stanie magazynu w "postaci uśpionej" (nie można go wypożyczyć, ale można na jego podstawie wykonywać zestawienia i sprawozdania) Możliwe są umowy komercyjne, za które pobierane są opłaty oraz umowy bezpłatne . W obydwóch przypadkach mogą to być umowy terminowe z możliwością wyróżnienia pierwszego i każdego kolejnego okresu wypożyczenia oraz umowy otwarte, w których nie ustalamy terminu zwrotu sprzętu. W umowach terminowych możliwe jest wprowadzenie dodatkowego aneksu, który przedłuży czas trwania umowy. Wbudowany mechanizm listy oczekujących na sprzęt, przy zwrocie sprzętu do magazynu automatycznie poinformuje kto czeka na sprzęt danej klasy. Moduł obsługi opłat za wypożyczenia automatycznie nalicza koszty wypożyczeń, kaucji i ewentualnych opłat dodatkowych za przetrzymywanie sprzętu. Dodatkowo sporządzane są zestawienia wysokości zaległości w opłatach u poszczególnych osób Program drukuje umowę wypożyczenia automatycznie uzupełniając ją informacjami z bazy danych. Można samodzielnie zmodyfikować wzór umowy dostosowując go do własnych potrzeb lub stworzyć wiele różnych szablonów umów, które będą wykorzystywane do wydruku. Przed wydrukiem będzie należało tylko wskazać odpowiedni wzór umowy. Na podobnej zasadzie przygotowany jest wzór upomnienia, a samodzielnie można w dowolnym edytorze tekstu (np. MS WORD) przygotować dowolne inne pismo, które będzie automatycznie uzupełniane informacjami z bazy danych. Program drukuje konieczne zestawienia: historia wypożyczeń każdego sprzętu historia wypożyczeń każdej osoby zestawienie wypożyczonego i nowo zakupionego sprzętu zestawienie wpływów do kasy zestawienie zaległych wpłat rozliczenie kaucji (zestawienie wszystkich wpłaconych i wypłaconych kaucji oraz ich bilans) zestawienie przetrzymywanego sprzętu zestawienie sprzętu, który powinien być zwrócony do wskazanego dnia (trzy powyższe zestawienia wraz z danymi osób wypożyczających) zestawienie stanu ilościowo - jakościowego magazynu w rozbiciu na rodzaj i klasy sprzętu oraz jego stan (w magazynie, wypożyczony lub skreślony z ewidencji) zestawienie sprzętu skierowanego do naprawy, uszkodzonego i skreślonego w rozbiciu na przyczyny skreślenia (złomowanie, bezpłatne przekazanie, sprzedaż lub inny powód) dowolny wyciąg z ewidencji osób - jedno z tysięcy zestawień, którego rodzaj ustalamy wybierając interesujący nas zakres informacji wydruk stanu magazynu i listy wypożyczających oraz ich eksport do innych programów. zestawienie zawierające spis osób, które mają wypożyczony sprzęt i którym w zadanym okresie kończy się orzeczenie. Wszystkie zestawienia mogą zostać przedstawione na ekranie, na wydruku oraz zapisane do schowka systemowego bądź do pliku Program umożliwia archiwizację zgromadzonych informacji oraz odtworzenie kopii archiwalnej Program generuje na mapie google gdzie w danej chwili jest wypożyczony sprzęt Podobny program już mam , wadą jest stary system o brak najważniejszej funkcji online [url removed, login to view]

  $878 (Avg Bid)
  $878 Avg Bid
  6 bids

  HTTP API is available via the [url removed, login to view] endpoint. Individual method names can be specified as a part of the url or by using the cmd=<method name> query string. Examples: [url removed, login to view]<method name> [url removed, login to view]<method name> Any HTTP verb can be used: GET, POST etc. Arguments can be url-encoded or body-encoded.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Avg Bid
  2 bids

  I had someone install a a scrapper tohat collect emails on kickstarter projects creators daily. and send me the the results on CVS file to my email. the scrapper stopped working . i need someone to see what the issue is.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Avg Bid
  21 bids
  Multivendor website Magento 2 2 days left
  VERIFIED

  We are looking for a company to help to create a multi-vendor website and provide support later on. The features of the website on the attachment. Critical features should be RTL front-end not Google translate. In addition, dynamic seller page which allow seller to design his store. Also we plan to have applications in the middle of the project 'after looking on the progress' I appreciate you looking at all features in the attachment

  $1486 (Avg Bid)
  $1486 Avg Bid
  85 bids
  Freebsd service 2 days left

  Abbiamo la necessità di compilare come servizio (demone) il software [url removed, login to view] su freebsd 12 current installa su di un controller arm a 64 bit (raspberry) su cui è stato installato uno shield. Il controller deve essere installato su di un drone e deve permettere il volo stabile del drone senza crash. Il progetto deve essere consegnato comprensivo della relativa documentazione di supporto che descriva in modo dettagliato le attività svolte (documentazione in inglese). La documentazione verrà ritenuta esaustiva laddove sarà possibile ottenere il progetto finale seguendo la descrizione dei vari paragrafi (documentazione leggibile per personale tecnico informatico). We need to compile as a service (daemon) the software [url removed, login to view] on freebsd 12 current installs on a 64-bit (raspberry) arm controller on which a shield has been installed. The controller must be installed on a drone and must allow stable drone flight without crash. The project must be delivered including the supporting documentation that describes the activities carried out in detail (documentation in English). The documentation will be considered exhaustive where it is possible to obtain the final project following the description of the various paragraphs (documentation readable by IT technicians).

  $512 (Avg Bid)
  $512 Avg Bid
  9 bids

  Hi, i need someone who understands a bit more about Sniffing GSM using RTL-SDR USB would like to know what kind of gsm/rf frequencies are around me. Spectrum analyzer software could be used. I have bought the hardware 100 kHz 1.7 GHz Full Band UV HF RTL SDR USB Tuner Receiver R 820 T 8232. Read Less

  $152 (Avg Bid)
  $152 Avg Bid
  4 bids

  Hola, quiero implementar un script o sistema informático en mi sitio web con la finalidad de sortear como si fuese una lotería, los programadores interesados me pueden escribir para conversar los detalles. Gracias por su atención.

  $193 (Avg Bid)
  $193 Avg Bid
  15 bids
  Project for naqionline 4 days left
  VERIFIED

  Hi naqionline, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $10 (Avg Bid)
  $10 Avg Bid
  1 bids

  Seeking the development of a virtual trying on application for sunglasses that allows the users to upload a photo of themselves, select a pair of sunglasses from our inventory (supplied by a API script feed (images and skus) provided by us, and view a representation of how the sunglasses could look on them. The application should be created using open source javascript (JQuery preferred) libraries and can make use of HTML5 canvas as its visual space. The application should be able to populate a div/canvas with the uploaded image, negating the need to host the user’s file on a web server. Preferred it also be stored as a cookie so that the user can reuse the photo when returning to the site or another page that has the same application running on it. We prefer photo uploads and not via a web cam. Preferably, the application should be responsive but can add a minimum size attribute so that it isn’t make too small in a browser and distort the users experience. The user should be able to come to the detail page of one of our sites, click a button that triggers a file selector. Then the file is selected, the canvas (or empty div background) should have the image data (readAsDataURL) fill area and then be able to select a pair of sunglasses that will be placed over the user. Some adjustments should be able to be made on the sunglass layer so it lines up over their face or allowing the user to resize their image to match a preposition set of dots to match their eyes up to the size of the sunglasses accurately. The selections available should be a bar (preferable below the image) but allow for one or more images to be slid across and a selection to be made. This application must be created using all open source libraries and be allowed to be used on all our various sites without licensing issues. In addition, once the project application is paid for and released, we would wholly own the application’s source code and we ask that our application not be sold to other applications in our industry space. And example of this type of application can be located at: [url removed, login to view] (without the web camera) [url removed, login to view] (by clicking the ‘try’ flag over each glasses)

  $2511 (Avg Bid)
  Featured Urgent
  $2511 Avg Bid
  29 bids

  Hi pratikshapkl, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $169 (Avg Bid)
  $169 Avg Bid
  2 bids
  SOFWARE UPDATE 1 day left

  I have 4 web crawlers but they are missing an input field which means i cannot make a search that requires data for these missing input fields. I would like to include this missing input fields in the crawler.

  $118 (Avg Bid)
  $118 Avg Bid
  12 bids
  PROGRAMADORES 1 day left

  PROMOCALLTECH Buscamos desarrolladores para diversos proyectos Descripción: Buscamos desarrolladores con distintos perfiles con [Removed by [url removed, login to view] Admin]

  $145 (Avg Bid)
  $145 Avg Bid
  32 bids

  OsCommerce has been integrated with QTPRO. QTPro is not functioning properly, it is not updating the stock attributes, however the overall stock is being updated. The "Out of Stock" notification is not showing for the attributes in the store. The cart needs coded to automatically empty, as of now the cart saves the previous cart items and adds them to the new cart when checking out.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Avg Bid
  2 bids

  I need you to write some articles.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Avg Bid
  13 bids

  i have 3 wordpress pluging i need to be combined i can give you the plugins so you can combine to one plugin so is can be used as desktop app well as plugin for wordpress users can install on they pages

  $57 / hr (Avg Bid)
  $57 / hr Avg Bid
  68 bids

  I am using [url removed, login to view] to run an evergreen webinar. I would like for it to play on an Unbounce page so I can track more statistics. I understand this can be done via an iFrame. If you are experienced with Unbounce and with iFrames, I need your help. Please start your bid with the words: Unbounce Expert so I know you have read this proposal. If you do not include those words at the top of your response I will not consider your bid.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Avg Bid
  24 bids

  We have a Google Script Add-on that worked in the past but now we are unable to install it properly. The installation/configuration process seems to have changed since we installed it a couple years ago. The script itself works fine, but we need someone to help us install and configure it so it will run in our Google account.

  $150 (Avg Bid)
  Featured Urgent
  $150 Avg Bid
  1 bids

  I am looking for a child type plugin to work with my theme. So that modifications remain when the plugin is updated. This will be using hooks (actions and filters). The modification code will be supplied, however it needs to be created into the child plugin. Please only bid if you have experience doing this previously and can show proof.

  $223 (Avg Bid)
  $223 Avg Bid
  101 bids