Projects Directory : Dodanie brakujących produków do sklepu prestashop - dodanie na stronie dodatkowych, nowych aspektów