Closed

3D Tek karakterli animasyon çocuk animasyonu

This project received 9 bids from talented freelancers with an average bid price of $2667 USD.

Get free quotes for a project like this
Employer working
Skills Required
Project Budget
$1500 - $3000 USD
Total Bids
9
Project Description

Gerçekle?tirecek oldu?umuz bir projede gerçek çekilmi? görüntüler önünde çocuklara yönelik yararl? bilgiler verecek olan 1adet 3 boyutlu animasyon karakter çizimi ve hareketlendirilmesi ... ?lgilenildi?i takdirde örnek çal??malar mail yoluyla gönderilecektir. Temel karakter olu?turulduktan sonra haftal?k olarak yeni hareketler ve konu?ma senkronlar? güncellenecektir. Proje süresi 6 ayd?r kar??l?kl? olarak sözle?me yap?lacakt?r. i? ile ilgilenen arkada?lara karakter ve konu ile ilgili döküman gönderilecektir .

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online