Look for Turkish Writers

Closed

Dear applicants,

We are looking for a high skilled, professional, Turkish native spoken and creative copywriters and/or rewriters. We are looking for a long term partnership.

An advance would be, if you would also be able to write SEO optimized texts if needed. (Keywords will be supplied by our SEO department)

If you have any queries, don't hesitate to contact me.

Türkçe makale ve yaz? yazabilecek ki?ilere ihtiyaç duymaktay?z. Metinlerin SEO optimizasyonuna uygun olmas? gerekmektedir. Dolay?s?yla, anla??l?r ve SEO kriterlerini bar?nd?rmas? gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili aday?n sahip olmas? gereken özellikleri:

1. Türkçe ANAD?L? olmas? mecburidir.

2. Her türlü makale konusuna h?zl? bir ?ekilde uyum sa?layabilecek,

3. 0 hata prensibiyle çal??abilecek,

4. SEO’ya uygun metinler olu?turabilecek, (SEO anahtar kelimeleri bizim taraf?m?zdan sunulacakt?r)

5. K?sa zamanda h?zl? ve verimli metinler yazabilecek,

6. Verilen görevleri zaman?nda ve eksiksiz teslim edebilecek,

7. Gerekti?inde ?ngilizce sayfalardan çeviri yap?p, Türkçe yaz?lar?nda kullanabilecek, (opsiyonel)

Adaylar aramaktay?z.

Her türlü sorunuzu buradan bize sorabilirsiniz. Tüm yazd?klar?m?z? okudu?unuzu kan?tlamak için önerilerinize, “TURKISH” kelimesi ile ba?lay?n?z! (To prove that you have read all the text what i wrote, just start your offer with the word “TURKISH”)

Skills: Articles

See more: turkish writers, text copywriters, professional copywriters, nda word, looking for creative writers, creative and professional writers, copywriters texts, turkish i, writers department, taraf, olu, nd creative, native turkish, ki, kan, inde, copywriters needed, bir and, turkish keywords, look offer, nda seo, creative texts, looking turkish, professional rewriters, turkish needed

Project ID: #4201821

9 freelancers are bidding on average $169 for this job

minikkus

Im Turkish/English native soeaker and writer. Hope to work together

$150 USD in 12 days
(1 Review)
1.4
umutdmrci

My native language is turkish, know and speak russian and live in Ukraine. I can do your job.

$150 USD in 2 days
(0 Reviews)
0.0
MeryemGultabak

Merhaba, Y?llard?r Türkiye'nin önde gelen web siteleri için tarif etti?iniz i?i yapt?m. bu alanda tam bir profesyonel oldu?umu söyleyebilirim. Beni tercih ederseniz sevinirim. Te?ekkürler ?imdiden.

$150 USD in 2 days
(0 Reviews)
0.0
sevgihancerli

TURKISH ODTÜ mezunuyum,e?itim alan?nda master yapt?m,türkçeyi çok iyi kullan?yorum,?ngilizce olarak kendi web sayfam var,sayfamla ilgili bütün çal??malar? kendim yap?yorum. Sizin için mükemmel bir i? ç?karaca??mdan em More

$100 USD in 7 days
(0 Reviews)
0.0
olgaelibol

I am an engineer with a large vision and my native is Turkish. Your project can be completed fastly and without error. High quality and satifactory articles will be the output...Thanks in advance.

$125 USD in 2 days
(0 Reviews)
0.0
aykut1972

TURKISH, native speaker, qualified and experienced, check my employer profile as well, thank you for your consideration

$200 USD in 15 days
(0 Reviews)
0.0
admtrkn

TURKISH! I am a native turkish speaker and live in Istanbul. Would like to work together with you on the project. Thanks.

$250 USD in 5 days
(0 Reviews)
0.0
astronomer

TURKISH! Copywriter, translator ready to work.

$200 USD in 7 days
(0 Reviews)
0.0
freelancerCemal

Merhaba sizinle calismaktan memnun olurum.Gerekli bilgileri pmb den konusalim isterseniz.

$200 USD in 4 days
(0 Reviews)
0.0