Đăng bài lên blog - repost 4

Closed

tôi muốn thiết kế một chương trình giúp cho người khiếm thị có thể đi lại bằng các cảm biến rung và camera tích hợp trên điện thoạ[url removed, login to view] có chức năng quan sát đường đi sau đó cảm biến sẽ rung về hướng đi tốt nhất cho người khiếm thị.

Skills: Blog

See more: nh , camera repost, repost guest blog, blog repost, find portuguese writer write portuguese blog repost, repost blog wordpress blog, repost blog wordpress, ti n l, quan, blog automatic, integrate blog existing website, post video blog wordpress plugin auto, set wordpress blog money

Project ID: #5477822