CSS, Google App Engine, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype Job by ThongTuan

Awarded

Chào bạn. Minh có 1 dự án lớn và rất thú vị muốn hợp tác cùng bạn. Vui lòng cho mình liên hệ: Skype hoặc facebook nhé

Cám ơn

Thống Tuấn

Skills: CSS, Google App Engine, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype

See more: nh , minh, facebook li, d tu, custom r, mu project, mu custom, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Project ID: #4432712

1 freelancer is bidding on average $400 for this job

wartertall

Hired by the Employer

$400 USD in 30 days
(6 Reviews)
3.3