Closed

?statistiki bilgi yaz?m?

This project received 1 bids from talented freelancers with an average bid price of $50 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
N/A
Total Bids
1
Project Description

Bir internet sitesi için daha önceden belirlenmi? bir formatta istatistiki bilgilerin yaz?lmas?.

?statistiki bilgiler toplamda 11 farkl? kategori alt?nda yay?nlanmakta olup içeri?i bulma ve siteye daha önceden girilmi? ayn? istatistiklerin girilmemesi önemlidir.

?statistiki kaynaklar yazara verilecek olup yazar kendi istatistiki kaynaklar?n? da belirli bir bilimsel istatistik temeline dayanmas? ?art?yla kullanabilecektir.

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online