Cancelled

?statistiki bilgi yaz?m?

Bir internet sitesi için daha önceden belirlenmi? bir formatta istatistiki bilgilerin yaz?lmas?.

?statistiki bilgiler toplamda 11 farkl? kategori alt?nda yay?nlanmakta olup içeri?i bulma ve siteye daha önceden girilmi? ayn? istatistiklerin girilmemesi önemlidir.

?statistiki kaynaklar yazara verilecek olup yazar kendi istatistiki kaynaklar?n? da belirli bir bilimsel istatistik temeline dayanmas? ?art?yla kullanabilecektir.

Skills: Article Rewriting, Article Writing, Editing

See more: nda editing, i`m boat traducion espa, dumtek yaz 3000, dumtek yaz 3000 2000, ada yaz, yaz java, hermes yaz, yaz system

About the Employer:
( 0 reviews ) ISTANBUL, Turkey

Project ID: #4299986

1 freelancer is bidding on average $50 for this job

ExtraNet

Hi, please be more specific on the analysis you require.

$50 USD in 5 days
(8 Reviews)
3.3