iphone application

 • Status Completed
 • Budget $250 - $750 USD
 • Total Bids 30

Project Description

Çilingir (locksmith) Uygulamas?

lokasyon bilgilerini kullanarak size en yak?n çilingiri tespit edecek, veya adrese göre sorgulama yapabilece?iniz bir uygulama.

Uygulama üzerinden istenen çilingir buulunduktan sonra arama yap?labilecek.

harita entegrasyonu olmal?

uygulama içine yedek anahtar bilgisi güvenlik sorusu ile girilebilmeli (anahtar?n yeri veya en son kime verilmi? oldu?u)

güvenilirlik önemli; yorum ve puanlama sistemi önemli

veri taban? yukar?daki detayda taraf?m?zdan sa?lanacak.

güncel tarife bilgisi de olmal? / her çilingir linkinde gözükmeli

Get free quotes for a project like this
Completed by:
Skills Required

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online