Xây d?ng l?i trang web mua bán ô tô [url removed, login to view]

Closed

*PROJECT FOR FREELANCERS FROM VIETNAM ONLY.

Chào các bạn,

Do trang Chợ Xe làm lâu rồi và hiện nay chạy khá chậm chạp, mình đang cần tìm người thiết kế lại trang web mua bán ô tô Chợ Xe như sau:

* Kỹ năng:

- LAMP, Smarty, HTML5, AJAX, Responsive Design, Memcached

* Nội dung:

- Giữ lại nội dung tin đăng bán ô tô và xe máy của chợ xe và convert user profile hiện đang lưu trên VBB (tài khoản dùng chung diễn đàn) sang web mới.

- Làm các module sau, các module khác hiện đang thừa trên chợ xe bỏ đi hết:

+ Ô tô: Liệt kê, tìm kiếm ô tô, đăng bán xe.

+ Xe máy: Liệt kê, tìm kiếm xe máy, đăng bán xe.

+ Salon: Gian hàng dành cho các salon đăng ký trên chợ xe.

+ Quản lý thành viên: Quản lý thành viên theo Nhóm và Phân quyền theo Nhóm (Cấu hình số tin đăng được phép đăng, số lần up mỗi ngày...)

+ Quản lý tin đăng: Quản lý tin đăng, up tin, tự động up tin làm mới, sửa, xoá tin đăng.

+ Quản trị: Tính năng dành cho admin để quản lý xe, salon, thành viên...

Giao diện làm sẽ được làm lại cho hợp lý, responsive cho màn hình rộng, máy tính bảng và điện thoại.

Các bạn cho báo giá dự tính và giá sẽ được điều chỉnh khi bàn chi tiết trực tiếp vì có rất nhiều điều cần thống nhất trước khi làm để 2 bên rõ ràng, ràng buộc và tránh hiểu lầm, mất thời gian và tranh chấp.

Dự án này dành riêng cho Việt Nam và ưu tiên tại Hà Nội.

Các bạn vui lòng gửi thư cho mình theo địa chỉ kuangnd tại gờ meo hoặc sờ kai pe cùng để giới thiệu về cá nhân/ nhóm / công ty và có sản phẩm demo từng làm kèm theo link. Giới thiệu về bản thân, kinh nghiệm, kỹ năng...

*Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Mobile App: iOS, Android để sau này phát triển ứng dụng trên các nền tảng này.

Skills: AJAX, HTML5, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

See more: trang web c?a, web design from freelancers, web design for freelancers, web app freelancers, vietnam net, trang web design, ti web design, responsive design web, php ajax smarty, pe profile, net c# freelancers, $l, ios xe, ios web design, i design web, freelancers pe, freelancers net c#, freelancers for web admin, freelancers ch, dung dung, design tin, android app design freelancers, xe app, lamp web

Project ID: #4482902

9 freelancers are bidding on average $1302 for this job

phenodesign

Ready to help

$1575 USD in 10 days
(20 Reviews)
5.7
sunsoftpro

Chào b?n! Mình ??n t? HCM, Vi?t Nam. Mình ?ã s?n th?o lu?n và th?c hi?n d? án cho b?n. Hy v?ng s? nh?n ???c ph?n h?i t?t và h?p tác v?i nhau. Trân tr?ng!

$1155 USD in 15 days
(16 Reviews)
4.1
getveltrod

Hi, Veltrod Software services is a global software consulting company specialized in providing Mobile applications, Social media frameworks and eCommerce solutions. Leveraging best-in-class people, processes, and t More

$1339 USD in 25 days
(7 Reviews)
1.6
DucNA

Hi guy, Team minh co 3 nguoi va deu o HN. Hi vong co the giup ban hoan thien project nay. Cu the ve tong thoi gian thuc hien 2 ben se trao doi qua inbox/skype hoac sap xep thoi gian noi chuyen truc tiep. Than ai, More

$990 USD in 0 days
(2 Reviews)
1.6
dinhminhquoi

Chao ban, team minh o HCM, voi thiet ke va lap trinh giau kinh nghiem.

$1555 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0
techlotus

It's an easy task for us. We have gone through your requirements and we are ready to start the work immediately on your project. We will send you the complete list of company's projects and portfolio once you reply us More

$1442 USD in 32 days
(0 Reviews)
0.0
tailong1

Dear Hiring Manager! I'm interesting in your job. I can do this job.

$1237 USD in 20 days
(0 Reviews)
3.4
Monikasharma1414

we have team of experts in our company.we are new on freelancer but we have made many sites like these before.If you like our proposal then you can hire us and we will immediately start work on it.

$880 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0
carlaon2it

Hi, We at on2itonline would love to work with you on this, we do MAD "full service" websites on a clear and fixed budget. We have lots to offer that others don't ,like our lifetime FREE hosting on every website for a s More

$1545 USD in 14 days
(0 Reviews)
0.0