Closed

Xây d?ng l?i trang web mua bán ô tô http://choxe.net

This project received 9 bids from talented freelancers with an average bid price of $1302 USD.

Get free quotes for a project like this
Employer working
Project Budget
$750 - $1500 USD
Total Bids
9
Project Description

*PROJECT FOR FREELANCERS FROM VIETNAM ONLY.

Chào các bạn,

Do trang Chợ Xe làm lâu rồi và hiện nay chạy khá chậm chạp, mình đang cần tìm người thiết kế lại trang web mua bán ô tô Chợ Xe như sau:

* Kỹ năng:

- LAMP, Smarty, HTML5, AJAX, Responsive Design, Memcached

* Nội dung:

- Giữ lại nội dung tin đăng bán ô tô và xe máy của chợ xe và convert user profile hiện đang lưu trên VBB (tài khoản dùng chung diễn đàn) sang web mới.

- Làm các module sau, các module khác hiện đang thừa trên chợ xe bỏ đi hết:

+ Ô tô: Liệt kê, tìm kiếm ô tô, đăng bán xe.

+ Xe máy: Liệt kê, tìm kiếm xe máy, đăng bán xe.

+ Salon: Gian hàng dành cho các salon đăng ký trên chợ xe.

+ Quản lý thành viên: Quản lý thành viên theo Nhóm và Phân quyền theo Nhóm (Cấu hình số tin đăng được phép đăng, số lần up mỗi ngày...)

+ Quản lý tin đăng: Quản lý tin đăng, up tin, tự động up tin làm mới, sửa, xoá tin đăng.

+ Quản trị: Tính năng dành cho admin để quản lý xe, salon, thành viên...

Giao diện làm sẽ được làm lại cho hợp lý, responsive cho màn hình rộng, máy tính bảng và điện thoại.

Các bạn cho báo giá dự tính và giá sẽ được điều chỉnh khi bàn chi tiết trực tiếp vì có rất nhiều điều cần thống nhất trước khi làm để 2 bên rõ ràng, ràng buộc và tránh hiểu lầm, mất thời gian và tranh chấp.

Dự án này dành riêng cho Việt Nam và ưu tiên tại Hà Nội.

Các bạn vui lòng gửi thư cho mình theo địa chỉ kuangnd tại gờ meo hoặc sờ kai pe cùng để giới thiệu về cá nhân/ nhóm / công ty và có sản phẩm demo từng làm kèm theo link. Giới thiệu về bản thân, kinh nghiệm, kỹ năng...

*Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Mobile App: iOS, Android để sau này phát triển ứng dụng trên các nền tảng này.

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online