Closed

Utworzenie czata w node.js

Zlecenie dotyczy utworzenia czata dla użytkowników serwisu internetowego

Specyfikacja aplikacji:

- utworzenie czata w node.js

- niezbędne aby czat odbywał się w formule jeden do jednego: użytkownik wysyła zapytanie o możliwości czatowania z drugą osobą - długość maksymalnej rozmowy uzależniona jest od funduszy, jakie użytkownik ma na koncie

- cena minuty rozmowy czatowej jest definiowana dla każdego użytkownika osobno

- użytkownik który otrzymuje zadanie rozmowy czatowej otrzymuję również powiadomienie w postaci monitu o chęci przeprowadzenia rozmowy - użytkownik może na nią wyrazić zgodę lub nie (jeśli nie wyrazi zgody – możliwość podania przyczyny odmowy)

- po rozpoczęciu czatu użytkownik płacący za niego widzi maksymalną długość rozmowy wynikającej z ceny czata, oraz pieniędzy jakie ma na koncie

- jeżeli użytkownik utraci połączenie, musi istnieć możliwość jego wznowienia po ponownym zalogowaniu

- jeżeli użytkownik opuści czat, pieniądze z jego konta są zmniejszane o kwotę równą ilości minut przez jaką prowadził rozmowę

Wymagania i kompetencje:

- wymagana dobra znajomość PHP, Zend, Ajax oraz Javascript, node.js

- umiejętność wpasowania się w istniejącą aplikację opartą o Zend Framework

Skills: AJAX, JavaScript, Node.js, PHP, Zend

See more: ajax framework javascript, w-9, js framework, 9 w, node, node javascript, node ajax, php node, zend framework ajax, formule php, ajax zend, zend javascript, parent child php node mysql url, php node structure, drupal change book node, php simplexml attach node file, ipod touch internet przez usb, tree parent child node php, parent child tree structure node, flash node flowchart

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5840969

1 freelancer is bidding on average zł700 for this job

lipek3

Witam, Po ewentualnej akceptacji proszę o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania : 1. Czy dostęp do czatu mają dostęp użytkownicy zarejestrowani w istniejącej już aplikacji ? 2. Czy istniejąca aplikacja posia More

zł700 PLN in 14 days
(0 Reviews)
0.0