Closed

Bir ekoturizm web sayfas?na ihtiyac?m var

This project received 2 bids from talented freelancers with an average bid price of $275 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
$30 - $250 USD
Total Bids
2
Project Description

Merhaba;

Amatör olarak kendi memleketime ekolojik turlar yap?yorum.

Bu turlar? tan?t?c? bir web sayfas? olu?turmak istiyorum.

Tema, ekolojik yani; yöresellik, do?a ve biraz tarih içerecek.

Web sayfas? çok kompleks/dinamik/animasyon olmayan statik ve SADE bir sayfa olacak.

Ön sayfan?n tasar?m? benim için önemli. Ana sayfan?n fonu, fotolar?n yerle?imi/kullan?m?, sloganlar fontlar?n kullan?m? önemli.

Di?er sayfalar sadece fonksyonel ve oldukça basit olacak. Örne?in "memleketten haberlar" k?sm?nda 4-5 sat?r haber olacak ve her haber için basit (1 foto ve bir metini içeren) yeni bir sayfa aç?lacak. Tüm eski haberler için ar?ivi olacak.

Statik bir sayfa dü?ündü?ümden Firefox, IE gibi farkl? browserlarda farkl? görüntülenmesini, etkilenmesini istemiyorum.

Temel tasar?mdan sonra kendimin kolayca güncelleyebilece?i bir yap?da olmal?.

Facebook/twitter gibi sayfalara linkli olacak

Daha fazla detay vermek için dönü?ünüzü bekliyorum.

Selamlar

Sefer Mönür

0 533 210 92 51

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online