Closed

Bir ekoturizm web sayfas?na ihtiyac?m var

Merhaba;

Amatör olarak kendi memleketime ekolojik turlar yap?yorum.

Bu turlar? tan?t?c? bir web sayfas? olu?turmak istiyorum.

Tema, ekolojik yani; yöresellik, do?a ve biraz tarih içerecek.

Web sayfas? çok kompleks/dinamik/animasyon olmayan statik ve SADE bir sayfa olacak.

Ön sayfan?n tasar?m? benim için önemli. Ana sayfan?n fonu, fotolar?n yerle?imi/kullan?m?, sloganlar fontlar?n kullan?m? önemli.

Di?er sayfalar sadece fonksyonel ve oldukça basit olacak. Örne?in "memleketten haberlar" k?sm?nda 4-5 sat?r haber olacak ve her haber için basit (1 foto ve bir metini içeren) yeni bir sayfa aç?lacak. Tüm eski haberler için ar?ivi olacak.

Statik bir sayfa dü?ündü?ümden Firefox, IE gibi farkl? browserlarda farkl? görüntülenmesini, etkilenmesini istemiyorum.

Temel tasar?mdan sonra kendimin kolayca güncelleyebilece?i bir yap?da olmal?.

Facebook/twitter gibi sayfalara linkli olacak

Daha fazla detay vermek için dönü?ünüzü bekliyorum.

Selamlar

Sefer Mönür

0 533 210 92 51

Skills: Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: web tema, web design er, design yap, ar design, 3 d animasyon, website di, sm m, php ar, olu, m, ivi, imi, design ar, d m, bir, bir website, benim, basit, ana, web tasar, Merhaba, istiyorum, haber, Animasyon, template site web m

About the Employer:
( 0 reviews ) Turkey

Project ID: #4173967

2 freelancers are bidding on average $275 for this job

graphicaa

Selamlar, biz uzun vadeli destek için haz?r?z .. Daha fazla ayr?nt? için [url removed, login to view] kontrol edin. Te?ekkürler.

$250 USD in 10 days
(299 Reviews)
7.8
jarinakter

Hi, I am highly experienced in Wordpress, Joomla, HTML, CSS, PHP, Graphic Design, Skills........So Please Check PMB For More Details........

$300 USD in 7 days
(20 Reviews)
5.3