Closed

C?n ng??i vi?t tool l?y s?n ph?m amazon post vào site ch?y wordpress

This project received 9 bids from talented freelancers with an average bid price of $495 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
$250 - $750 USD
Total Bids
9
Project Description

Cần người viết một tool có thể get tất cả sản phẩm của amazon với số lượng nhiều và tốc độ nhanh. Sau khi lấy sản phẩm về sẽ post trực tiếp vào database của site. Yêu cầu khi lấy sản phẩm, là phần tilte, phần hình ảnh, một số thông tin về sản phẩm....

Hãy pm mình để được nói chuyện cụ thể hơn.

Skills Required

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online