Closed

Chụp ảnh cưới Pre-Wedding tại Đà Nẵng 2 ngày

Nội dung: Chụp ảnh Cưới Pre-Wedding tại Đà Nẵng trong 2 ngày tại Bà Nà Hill, Hội An, Cây Đa và 1 số điểm khác theo gợi ý của photo

Ngân sách: 5tr

Thời gian chụp: 14-15/12/2016

Skills: Photography

Location: Da Nang, Vietnam

See more:

About the Employer:
( 0 reviews ) Vietnam

Project ID: #12243466

1 freelancer is bidding on average ₫3444444 for this job

₫3444444 VND in 10 days
(0 Reviews)
0.0