Baze de date (Servere de date) pentru Romania doar

 • Status Closed
 • Budget N/A
 • Total Bids 13

Project Description

Buna :)

Caut un programator bun la servere de baze de date, pentru 4 laboratoare de la facultate:

______

exemplu de un laborator:

Se cere un tip obiect in Oracle care sa permita gestiunea unor despre un student. Acest tip obiect ar trebui sa aiba CEL PUTIN urmatoarele:

Atribute:

1. nume si prenume

2. cod numeric personal

3. sectia

4. numarul matricol

5. colectia rezultatelor profesionale obtinute (an universitar, cod disciplina, nota, nr. credite)

6. numarul minim de credite la discipline promovate pentru a fi declarat promovat

Metode:

1. adauga/elimina un rezultat profesional

2. determina data nasterii din CNP

3. furnizeaza o situatie cu privire la un an universitar: promovat sau nepromovat

4. furnizeaza media notelor la disciplinele promovate dintr-un an universitar (media = 0 daca nu e promovat)

Se cere folosirea acestui tip obiect pentru un student concret (poate fi din baza de date aflata în schema "MASTER" precizata în [url removed, login to view]).

Sa se foloseasca toate metodele implementate.

____________

SAU

Folosind aceasta baza de date se cer instructiuni pentru:

1. Determinarea numarului total de localitati din fiecare judet;

2. Determinarea numarului de strazi din fiecare "localitate mare" (localitati la care codurile postale se asociaza strazilor);

3. Un tabel cu strazile dintr-o localitate mare precizata prin denumire si cod judet.

II. Se considera tabelul EMAG din schema master, cu coloanele:

EMAG[COD VARCHAR2(100), PRODUS VARCHAR2(300), PRET NUMBER(10,2), ADRIMG VARCHAR2(200), SPECIFICATII XMLTYPE]

1. Se cer produsele pentru care in specificatii exista precizata o valoare pentru "Tip_procesor".

_____________

Multumesc :)

Get free quotes for a project like this

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online