Closed

pakiusap pra lang ito sa imbitado

huwag manghimasok o makialam dahil masasayang lang ang bid mo

kelanga ko ay aking manunulat ko

hinihintay ko sya

Skills: Technical Writing

See more: Sa, ay, ang, sya, lang, xml lang phpbb3, lang programming projects, lang demand movies quicktime, data entry persian lang jsp, virtuemart multi lang, lang outsource, jones lang lasalle sap, arabic file lang, conversor company logo pra jpeg, tradutor portugues pra portugues portugal

About the Employer:
( 13 reviews ) manila, Philippines

Project ID: #2525149