translation into Indonesian & Tagalog (Filipino)

 • Status Closed
 • Budget $250 - $750 USD
 • Total Bids 4

Project Description

The House of Solomon

Marbles surface of pure and crystal glass solemnly conjoined the center of the ark. Along sides and back to back of cemented concrete black quarts rocks. Thus elegant but yet glamorous of each kind and it has the ability of attracting the eyes toward the jealousy mind. The roof top tap with tough first class platinum elements and at the same time the capacity to hold the bolts with gold iron rods. Astonishing even price could not make it tough just to replace for a single of gold bits. The solomon describe the raise of royalty and empresses of golden generations, with in their powers having the prowess to conquer the whole nations. This is where the story ends and search the beginning of the true origins of the story. The conflict, tragic between races and ancestral bloods, love and destiny had unfold to cover and to encountering the meaning of destiny's itself and the conquerors and the conquers have had printed the blood of triumph and victories. Solomon the founder of true and royal blood of treasures and loved.

Ang bahay ni Solomon

marbol na sahig at kintab nito ay purong kristal na salamin na nakadugtong dugtong sa gitna ng arko. Sa bandang dakong gilid ay bahagyang sementadong konkretong itim na magarang na bato. Elegante man and tingnan bagamat glamorosa ang katangian ng isa't isa subalit datapwat sa mata ng ninuman ay nagiging sangkap nito sa paka-inggit ng mga isipan ng tao. Malakas na kapasidad na bubong na nakahabla na pinakamatanyag na platinong elemento at labis nakasandal at ito'y hawak ng mga marangya na pamalong gintong bakal. Kamangha-mangha man subalit ang kapalit ng dekalidad na presyohang gintong butil. Higit na kaninumang si Solomon ang nananaig sa pagiging hari at sa kadugu-duang nito ay nabubuo ng dugong bughaw at maharlika na emperatris, sa loob nito ay nakahimlay ang kapangyarihan na magbabago na may kakayahan na maghari ng daigdig ng sangkatauhan. Ito ay saan ang umpisahan na nakaukit ang totoong baybayin na pinagmulan ng estoryang pangkahalatang. Pagkatunggali at alitan ay saan nagmula, trahedyang ng bawat lahing dugo at ninuno, pagmamahalan at kapalaran ay agaw buhay sa higit na kamatayan lamang makapaghiwalay at nakaukit na dugo ay makagpasabi kung sino ang nanaig at sino ang lupigin na matagumpay. Si solomon ay totoong makapagsabi na siyang tunay nakagisnan at kasalukuyan nakatagda sa pagtatagan, kapangyarihan at kayamanan at higit sa kaniman ang pagmamahal.

Get free quotes for a project like this

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online