Closed

14500 word document to be translated from Dutch to English.

This project received 11 bids from talented freelancers with an average bid price of $308 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
$30 - $400 USD
Total Bids
11
Project Description

I need six dutch documents translated with around 14500 words. I had given this to another translator, but he decided not to work after accepting the project. I need this done in two days. The budget is $350. .

I have attached a sample paragraph. Please take a look before bidding.

XXX zal in het kader van het door haar te voeren "lifecycle management" en "software release

management" ondermeer tijdig en volgens de overeengekomen procedures de Hardware en

Programmatuur (software) vervangen resp. updaten en vernieuwen via software releases,

software updates of nieuwe versies van software. XXX zal XXX hierover regelmatig en tijdig

proactief schriftelijk en in ieder geval jaarlijks op de hoogte stellen. XXX zal hierbij een schriftelijk

overzicht “End Of Life”-status van de Hardware en Programmatuur (software) opstellen,

regelmatig updaten en telkens aan TMG verstrekken, zodat XXX daarmee bij haar interne

planning zonodig rekening kan houden. Op de status zal tevens tijdstip van vernieuwingen en

namen van softwareleveranciers worden vermeld.

1.7 In de Bijlage 5: DAP zijn nadere afspraken omtrent de vernieuwing van Hardware en

Programmatuur vastgelegd.

1.8 XXX zal bij de vernieuwing van H

Skills Required

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online