Tôi muốn xây dựng một hệ thống video server - open to bidding

Closed

Chúng mình xây dựng một hệ thống video server, không biết bạn có thể phát triển một trong những mảng đó được hay không? Nếu được chúng ta sẽ gặp một buổi nói chuyện chi tiết về công việc cũng như kinh phí.

Email của mình: [Removed by [url removed, login to view] Admin]

Gửi thông tin hồi âm nếu bạn nhận được

Skills: Video Services, Video Upload

See more: t&b, server freelancer, p&g freelancer, m&t, m&b freelancer, h&m, h & m, freelancer video com, freelancer ng, freelancer com video, freelancer com services, freelancer com server, freelancer com open, freelancer com m, freelancer com h, freelancer com g, c&b freelancer hay, b&m, bi freelancer, b&h freelancer, b freelancer com, g freelancer com, freelancer com t, freelancer com p, open freelancer com

Project ID: #5356554

1 freelancer is bidding on average $220 for this job

orbit360designs

Award Winning Videos Designer, We Explain your Business By Our Videos,, We are a full service Design firm specializing in Animation / After Effects With our collective 8+ experience, Orbit360 Designs will enable your b More

$220 USD in 5 days
(1 Review)
0.0