Closed

Đăng một số Quảng cáo

3 freelancers are bidding on average $68 for this job

articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project timely and More

$31 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
bigman231

Có thời gian cho công việc này, thành thạo các kỹ năng máy tính word, excel, ps... Tks&Rgds, bigman231

$30 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
whiteraven0709

Với kinh nghiệm hơn 3 năm về lập kế hoạch Marketing Online (bao gồm: google adwords, Email, facebook,..), chăm sóc khách hàng qua điện thoại, xử lý dữ liệu và thông tin (Microsoft Office), tôi tự tin rằng sẽ đưa ra nhữ More

$144 USD in 30 days
(0 Reviews)
0.0