Closed

Swedish rhetorical analysis of an article. /proffsig retorisk analys av en artikel. Ej skolarbete -- 2

Behöver hjälp med att analysera en artikel. Ingen oro, ni gör inte mitt hemarbete,högskoleuppgift,skolläxor eller liknande. Jag söker en tjänst som Copywriter och mina klienter vill se arbetsprover.

Instruktioner:

Du ska göra en analys av en berättelse på 2 a-4 sidor

Analysen bör vara på cirka 2–3 sidor brödtext med punktstorlek 12 i Times New Roman. Analysen ska innehålla en kort inledning och ett analysavsnitt med mellanrubriker som signalerar dina valda analyspunkter.

Detta avsnitt ska innehålla litteraturreferenser och även dina egna kommentarer. Du ska använda dig av och hänvisa till minst tre böcker som finns nämnda här nedan

I analysen kan du till exempel välja att ta upp retoriska grepp som används samt ge exempel på hur logos, ethos och pathos används.

Du måste även kommentera språket i texten som ska granskas, utifrån Svenska skrivregler. Diskutera gärna layouten. Motivera dina synpunkter med exempel/citat från texten. Avsluta med en kort sammanfattning av dina viktigaste synpunkter på texten.

Följande referenslitteratur(bara o välja fritt, men helst 2-3 st) måste användas till detta arbete. Det går att låna på biblioteket utan kostnad.

obs. Använd även Svenska skrivregler Språkrådet. (Ola Karlsson, red.) 4 uppl. Stockholm: Liber.

Då hela branschen verkar göra det och jag vill ju inte verka sämre.

Litteraturlista

Bra skrivet Väl talat : Handledning i skrivande och praktisk retorik

Bo Renberg

9789144088242

språknormer och språkvärdering (2016). Per Lagerholm.

Konsten att tala och skriva

Strömquist, Siv

9789140635303

Andersson-Ek Per, Andréasson Kenth & Edwardsson Åke (1999) Börja skriva. Stockholm: Ordfront förlag.

Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden.

Hansén, Stig; Thor, Clas (1990). Att skriva reportage. Stockholm: Ordfronts förlag.

Larsson, Sören (1994). Berättande journalistik. Stockholm: Natur och Kultur.

Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Melin, Lars (2000). Språk som syns: om den grafiska formens samspel med verbalt språk. Ord och stil 31. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Nordenson, Magdalena (2008). Opinionsjournalistik. Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: Studentlitteratur.

Nyström, Catharina (2001). Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. Ord och stil 32. Uppsala: Hallgren & Fallgren.

Rosén, Mikael (2017). Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma utbildning.

Språkriktighetsboken (2005). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.

Sundelin, Anders (2008). Reportage: att få fakta att dansa. Stockholm: Leopard förlag.

Sundqvist I (2006). Journalistik. Malmö:Liber.

Svenska skrivregler (2017). Språkrådet. (Ola Karlsson, red.) 4 uppl. Stockholm: Liber.

Tekniken bakom språket (2008). (Rickard Domeij, red.) Språkrådets skrifter 9. Stockholm: Norstedts.

Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter (2006). Småskrifter utgivna av Svenska språknämnden.

Thelander, Stefan (1998). Hitta vinklar: verktyg för skribenter. Lund: Studentlitteratur

Skills: Article Writing, Content Writing, Ghostwriting, Swedish, Copywriting

See more: translate article number swedish, swedish article translation english, write analysis news article, analysis technical words article, article submitter swedish sites, stock analysis article, analysis article relevant cross cultural management, moral instinct steven pinker rhetorical analysis, analysis article wichowsky moynihan 2008, rhetorical analysis moral instinct, annotated bibliography rhetorical analysis essay, write rhetorical analysis, rhetorical analysis, rhetorical analysis essay, rhetorical analysis annotated bibliography, rhetorical analysis annotated, i need help writing a rhetorical analysis, writing a rhetorical analysis

About the Employer:
( 0 reviews ) trehörningsjö, Sweden

Project ID: #22677461

2 freelancers are bidding on average €611 for this job

€555 EUR in 10 days
(0 Reviews)
0.0
Elinakangas

Hej! Jag har läst igenom ditt projekt och känner att det är ett projekt som kan passa mig. Jag tycker om att analysera text och att skriva. Uppsatser har alltid varit min starka sida. Jag har tidigare skrivit artiklar More

€666 EUR in 20 days
(0 Reviews)
0.0