Completed

napisz program w c

Napisz prosty serwer gniazdkowy. Serwer czeka na pewnym porcie TCP. Po połączeniu się klienta, wysyła do niego tekst READY\r\n a następnie wykonuje pętlę, aż do rozłączenia się klienta. Klient może wysyłać do serwera łańcuchy znaków, które są traktowane jako liczby całkowite. Serwer odczytuje taką liczbę (powiedzmy x), przekazuje do klienta łańcuch SLEEP x\r\n, zasypia na podaną liczbę sekund, po czym wysyła READY\r\n. Użyj programu nc w trybie klienta do sprawdzenia działania swojego serwera. Można uczynić serwer współbieżnym, w dowolny sposób.

Skills: C Programming

See more: program do programowania w c, przykładowe programy w c++, program do pisania w języku c, przykładowe programy w c, kalkulator w c# kod, kalkulator w języku c, kalkulator c kod, prosty kalkulator jezyk c, Program wielowątkowy w c++. Biblioteki pthreads i ncurses., graph program in c, dfs program in c using stack, depth first search program in c using stack, binary tree program in c using linked list, binary search program in c using function, binary search program in c using array, binary search program in c language, binary search program in c, bfs program in c using queue, backtracking program in c, a.w.c. inc

About the Employer:
( 0 reviews ) Gliniak, Poland

Project ID: #16111157

Awarded to:

zł75 PLN in 1 day
(23 Reviews)
4.4

2 freelancers are bidding on average zł55 for this job

zł35 PLN in 1 day
(0 Reviews)
0.0