Closed

Viết 1 lisp cho autocad

input: nhập các tọa độ, các giá trị Xi, T.

Processing:

- Vẽ đồ thị từ các tọa độ. (các đường spline nối các điểm lại là được) (1)

- Từ các giá trị Xi, vẽ các đường thẳng đứng đi qua các giá trị Xi đó. (2)

- đo khoảng các từ trục x (tại giá trị Xi) lên đến giao điểm với các đường spline mục (1). (3)

- từ các giá trị mục (3), vẽ 1 đồ thị mới với các đường spline. (4)

- Vẽ đường thẳng có góc 10 độ đi qua điểm T. (5)

- Đo giá trị từ T tới các đường spline ở mục (4). (6)

- tính toán các giá trị đo được ở mục (6) để ra 1 giá trị (nuy). (7).

- từ giá trị (nuy) mục (7). vẽ đường 20 độ. (8).

-... Tương tự cho đến đường 90 độ (lặp lại).

Output:

Xuất các giá trị ở mục (6) vào excel.

Skills: AutoCAD, C# Programming, C++ Programming, CAD/CAM, Lisp

See more: Lập trình di động, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, việc làm php developer tại đà nẵng đà nẵng, lisp cad là gì, lisp in autocad, download lisp cad 2007, tải lish cho autocad, ngôn ngữ lập trình autolisp trong autocad, lisp cad full, tải lisp cho autocad, hàm if trong autolisp, autocad, việc làm personal assistant to tại đà nẵng đà nẵng, việc làm interior designer architect tại đà nẵng đà nẵng, việc làm graphic designer tại đà nẵng đà nẵng, thiết kế website thương mại điện tử, thiết kế website cho doanh nghiệp, thiết kế web thương mại điện tử, cộng đồng freelancer việt nam, cộng đồng freelancer freelancer việt nam

About the Employer:
( 0 reviews ) Vietnam

Project ID: #16575519

4 freelancers are bidding on average ₫2207819 for this job

zebracaro

I can do it for you quickly and exactly . Please contact me for saving your time and your money .

₫1000000 VND in 2 days
(107 Reviews)
6.5
QuanNguyenVan

A proposal has not yet been provided

₫2000000 VND in 3 days
(26 Reviews)
5.6
₫3444444 VND in 3 days
(2 Reviews)
1.4
d2011

I develope many years, the autolisp, programs with sizes (300ko,400ko, 500ko, 200ko).. The maxumum size is 1.5mb source (attached here) also, I write programs in other programming language , c++, prolog languag More

₫2386831 VND in 5 days
(2 Reviews)
1.3