Awarded

Data Entry Job by angelgalucan

xie xie ni , Wǒ jiāng yǐ cǐ wéi qìjī, xiānshēng/mǎ'wǒ rà ng nǐ zhīdà o wǒ néng jiǎng 3 zhǒng yǔyán, tā shì zhōngguó gān jú, yīngyǔ hé xībānyá yǔ

Skills: Data Entry

See more: xie, t sh, sh, r j, ni, custom r, custom copy

About the Employer:
( 0 reviews ) Philippines

Project ID: #1291951

1 freelancer is bidding on average ₱100 for this job

tinahus

Hired by the Employer

₱100 PHP / hour
(22 Reviews)
6.6