Cancelled

Raise the quality and understanding of the text on web site

In Norwegian. Raise the quality, understanding and meaning of the text on web pages to [url removed, login to view] the most professional site of its kind. In norwegian.

Enclose a document in Norwegian explaning this in detail.

Norwegian language:

Oppdragsbeskrivelse

Høyne kvaliteten på teksten på web sidene til [url removed, login to view] til den mest profesjonelle websiden i sitt slag.

Oppdraget

BestSoluton (BS) sin web side er nå utformet etter beste evne til de involverte i BS. Teksten har likevel et stort potensial for å skrives bedre, mer forståelig for folk flest. Teksten kan sies bedre med færre ord. Der kan forekomme ord delings feil, skrivefeil, uforståelige ord bruk, provoserende ordbruk og mer. Det kan benyttes flere sitater og henvisninger for å få underbygge teksten bedre.

Oppdraget er å få frem budskapet på best mulig måte på de ulike web sidene.

I oppdraget inngår det også å lage et word dokument med alle web siden, som senere skal nyttes til oversetting til andre språk. For å få dette til får den som blir tildelt oppdraget adgang til de sidene som ikke er tilgjengelige for alle enda (2 sider). I alt 13 web sider.

Vi ønsker at web sidene bygges opp etter følgende prinsipper (retorikkens regler).

1. Vekke følelsen til den som kommer inn på siden, slik at det blir tent en drøm i den som leser, basert på at vedkommende kan se at dette er hjelpen de trenger for å føle friheten. Føle seg verdsatt og kul og tilslutt det at de med dette verktøyet kan få til drømmen i livet sitt, skape livet sitt slik de selv ønsker det.

2. Underbygge innledingen med henvisninger til litteratur, erfaringer, undersøkelser eller fyldiggjøre teksten noe.

3. Lede personen som leser web siden til handling. Her kommer det også inn designere som skal lage til dette, men det å komme med forslag på hva som skal gjøres av handlinger er viktig for oss å få frem.

Data fra kartlegging systemet kan også etter hvert benyttes for å formilde andres erfaringer på de hypoteser som kan virke utenom aksepterte rammer.

I oppdraget inngår det ikke å legge teksten inn på web siden, men levere all tekst på et word dokument.

Designer vil så velge ut emnerelaterte bilder og legge inn tekst, linker og bokser på web siden.

Mvh Vilfred Gangsøy

[url removed, login to view]

Skills: Editing

See more: web designer de designer, web der, the best web pages for web designer, the best site web, site web de web designer, site web de designer, site de designer, designer de web, data den, beste web designer, 104 web designer, web side designer, designer web pages, the de, text editing, som, sin, sies, seg, raise, ord, mest, MER, med, kul

About the Employer:
( 15 reviews ) Bremanger, Norway

Project ID: #1239617

1 freelancer is bidding on average $500 for this job

raman2471982

i do my best efforts to do this job

$500 USD in 20 days
(0 Reviews)
0.0