Closed

Viết chương trình giao tiếp giữa vi điều khiển PIC và HMI WEINVIEW TK6070IP

2 freelancers are bidding on average ₫1805555 for this job

₫1388888 VND in 10 days
(1 Review)
3.4
₫2222222 VND in 7 days
(0 Reviews)
0.0