Closed

63338 Aplikacja bazodanowa

Utworzenie aplikacji bazodanowej dla firmy.

Aplikacja najlepiej webowa, choć może być i inne rozwiązanie, ma na celu udostępnienie wspólnych danych dla użytkowników.

Ma pobierać dane z bazy danych oraz je prezentować zapewniając możliwość ich edycji.

Użytkownicy aplikacji:

Użytkownicy:

liczba: do 10 użytkowników plus administrator

system: rodziny Windows

Przypadki użycia:

Użytkownik otwiera przeglądarkę i loguje się na adresie na którym działa aplikacja. Następnie:

- wyszukuje interesujący go wpis

- dodaje nowy

- edytuje wpis

- usuwa wpis

Informacje dodatkowe:

Aplikacja najlepiej jeżeli będzie zrealizowana jako usługa sieciowa - dostępna z różnych komputerów w sieci lokalnej (opcjonalnie i z zewnątrz)

Musi być zapewnione zabezpieczenie przed równoczesnym edytowaniem przez kilku użytkowników tego samego wpisu

Sugestia wykonania: Najlepiej w PHP z użyciem bazy np MySQL, ew. ASP.NET

Interesuje mnie gotowa realizacja aplikacji wraz z dokumentacją oraz pomoc przy wdrożeniu (uruchomieniu).

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: uga graphic design, aplikacja webowa

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5636767