Cancelled

21109 FLASH / AS: menu

Zlecę wykonanie menu we Flashu (AS2.0); poniżej specyfikacja i opis:

- menu składa się z trzech poziomów; każdy z poziomów to max 4-5 pozycji;

- w projekcie chodzi głównie o zaprogramowanie sposobu przechodzenia między poziomami i zachowanie parametru alpha poszczególnych pozycji; same pozycje mogę wprowadzić sam;

1. na początku widoczny jest poziom 1; kolor 50% biały; rollOver nad pozycją powoduje zmianę na 100% biały;

2. kliknięcie myszką powoduje, że pozycja na stałe robi się 100% biała, a pozostałe pozycje z danego poziomu 25% białe (ale nadal są aktywne); następnie ma miejsce płynne (easing) przemieszczenie poziomu I kilka milimetrów w górę, a pod nim następuje fade in II poziomu; między nimi cieniutka linia (grafiki, fonty itd zostaną dostarczone)

3. teraz poziom II zachowuje się wizualnie jak pierwszy (rollover, rollout, click); po kliknięciu oba poziomy wędrują kilka mm do góry, pojawia się w identyczny sposób III poziom pod spodem

- należy opracować zachowanie menu w przypadku, gdy np. przy rozwiniętych wszystkich poziomach użytkownik klika pozycję z I poziomu -> menu musi się ładnie zwinąć i rozwinąć odpowiedni II poziom itd. Z tego powodu konieczne jest opracowanie menu w AS

- należy również umożliwić w miarę sensowny i niezbyt zagmatwany sposób dodawania nowych pozycji w przyszłości;

- ze względu na przeznaczenie całość musi być delikatna, elegancka w ruchu itd.

Menu powinno być skończone do 12 grudnia. WYMAGANE: FV lub rachunek lub umowa o dzieło.

PROŚBA: W ofercie oprócz ceny i terminu proszę o podanie przynajmniej orientacyjnie sposobu aktualizacji pozycji w menu (wystarczy zasugerować, w jaki sposób zostanie to rozwiązane np. \"ingerencja w kodzie AS\", \"xml\", \"txt\" itp.). Można tę informację podać mailem.

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: graphic design ba, as2 0, pro z, sam g, poni, oba, nim, dzy, xml quot, fonty, zane, menu easing, flash as2 menu xml, pro as2, as2 menu flash xml, xml as2 menu flash, as2 menu, flash as2 xml menu, as2 xml, flash fade xml

About the Employer:
( 9 reviews ) Poland

Project ID: #5596804