Completed

47316 Formularz w Zend Framwork

Zleceniu podlega modyfikacja oraz stworzenie klas i funkcji formularza wielostronicowego bazując na przykładzie z oficjalnego podręcznika Zend Framework:

[url removed, login to view]

Proszę się stosować do zasad opisanych w tym dokumencie.

Szczegóły zlecenia:

W górnej części strony wyświetla się etap dodawania danych (etap pierwszy, etap drugi, etap trzeci, etap czwarty - weryfikacja).

Należy stworzyć klasy formularza wg poniższego opisu i otrzymanego projektu graficznego (ukazującego wzajemne ułożenie elemtów):

etap pierwszy - subform1 - first

- trzy pola typu select

- pole tekstowe

- przycisk dalej

etap drugi - subform2 - second

- wyświetlenie danych wprowadzonych w pierwszej części formularza ,z subform1 - wartości pól select

- pole z tekstem pomocniczym i przyciskiem Zmień(powrót do subform 1)

- pola typu radio - cztery w jednym wierszu

- zespół pól typu text, select, check

- pole textarea

- pole file, dla plików graficznych gif, jpeg, png

- pole check

- przycisk dalej

etap trzeci - subform3-third

-pole check

- przycisk powrót (po powrocie wyświetla się subform2 z danymi wprowadzonymi w poprzednim kroku,

- przycisk dalej

etap czwarty - podgląd i potwierdzenie

- podgląd wprowadzonych danych

- przycisk zmień dane powrót do subform3 (edytuj ogłoszenie)

- przycisk zatwierdź ogłoszenie

- bez java script, bez danych i obsługi bazy danych, używać jedynie CSS,php,html

- modyfikacja funkcji setSubFormDecorators lub zaproponowanie własnego rozwiązania prowadzącego do wymaganej w dokumentacji prezentacji formularza,

- pod elementami formularza znajdują się pola z dodatkowymi pomocniczymi informacjami,

Szkic wyglądu formularzy:

[url removed, login to view]

Wymagane doświadczenie w pracy w zend framework. Możliwa dalsza współpraca.

Skills: CSS, Graphic Design, HTML, PHP, Website Design

See more: mediafire.com, klas, poni, po file, etap, html textarea, php html png, subform java, html png php script, jpeg png, java subform form, zend framework html, zend form, gif jpeg png, css advanced form, script java css php, zend framework java, textarea select text, script mediafire php, script mediafire com

About the Employer:
( 0 reviews ) Poznań, Poland

Project ID: #5621498

Awarded to:

freelanceeezl

A proposal has not yet been provided

zł200 PLN in 2 days
(3 Reviews)
2.3