Closed

Zlecę wykonanie krótkiej prostej prezentacji / animacji multimedialnej – filmiku reklamowego -- I will commission a short simple multimedia presentation / animation - an advertising film

Zlecę wykonanie krótkiej prostej prezentacji / animacji multimedialnej – filmiku reklamowego – Serwera Plików w Chmurze Cloudea.

Serwer Plików w Chmurze Cloudea to unikalne rozwiązanie:

- umożliwia podłączenie nawet 100 TB w chmurze do komputera lub serwera

- dla Windows, macOS i Linuxa

- wykorzystuje przesyłanie strumieniowe - najszybszy dostęp do plików w chmurze

- bez opłat za przesyłanie i pobieranie

- umożliwia płynną pracę - edycję - plików w chmurze

- migawki umożliwiają odzyskanie usuniętych plików 30 dni wstecz (lub po uzgodnieniu więcej)

- bez dodatkowych opłat z serwera plików może korzystać dowolna ilość użytkowników

- posiada mechanizm blokowania plików zapobiegający równoczesnej edycji przez wielu użytkowników

- pliki mogą być dowolnej wielkości - do 1 TB

- dostęp z wielu lokalizacji nie ma wpływu na szybkość przesyłania i zapisu

- jako centralny biznesowy serwer plików umożliwia dostęp z wielu lokalizacji

- całkowicie zastępuje korporacyjny NAS

Roczna opłata gwarantuje skorzystanie z promocji - niskiej promocyjnej ceny oraz nieograniczonej ilości użytkowników.

Z Serwera Plików w Chmurze Cloudea korzystają firmy z jedną lub wieloma lokalizacjami.

Wykonana praca będzie zamieszczona na Youtube oraz na stronie produktu.

Proszę o portfolio, wycenę i czas/termin realizacji.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I will commission a short, simple multimedia presentation / animation - an advertising movie - of Cloudea File Server.

Cloudea Cloud File Server is a unique solution:

- allows you to connect up to 100 TB in the cloud to a computer or server

- for Windows, macOS and Linux

- uses streaming - the fastest access to files in the cloud

- no upload and download fees

- enables smooth work - editing - of files in the cloud

- snapshots allow you to recover deleted files 30 days back (or more if agreed)

- any number of users can use the file server at no extra charge

- has a file locking mechanism to prevent simultaneous editing by multiple users

- files can be of any size - up to 1 TB

- access from multiple locations does not affect upload and save speed

- as a central business file server, it allows access from multiple locations

- completely replaces the corporate NAS

The annual fee guarantees the use of the promotion - a low promotional price and an unlimited number of users.

Companies with single or multiple locations use the Cloudea Cloud File Server.

The work done will be posted on Youtube and on the product page.

I am asking for a portfolio, pricing and time / date of implementation.

Skills: Graphic Design, Animation, 2D Animation, Animated Video Development, YouTube

See more: thank animation presentation, simple short script, simple short description rome, water animation presentation, talking woman advertising animation, simple short description project, animation presentation human body, college advertising powerpoint presentation, sample simple short articles, animation presentation movies, floral plant growing animation presentation, simple short articles english, animation presentation project, sample animation presentation, simple short data entry work, simple short animation

About the Employer:
( 0 reviews ) Zabierzów Bocheński, Poland

Project ID: #27409057

4 freelancers are bidding on average $119 for this job

nishali1878

Hello, I hope you are doing well in these extraordinary times. Project Details : Zlecę wykonanie krótkiej prostej prezentacji / animacji multimedialnej – filmiku reklamowego -- I will commission a short simple multim More

$80 USD in 1 day
(12 Reviews)
3.3
kouji2569

Hello, I am a 2D animator and graphic designer based in Casablanca Please check samples of my work on Vimeo: [login to view URL] I can provide high-quality animation the presentation. Waiting for your More

$250 USD in 20 days
(1 Review)
0.6
Feelsstudio396

Hello from Feels Studio, Project Zlecę wykonanie krótkiej prostej prezentacji / animacji multimedialnej – filmiku reklamowego -- I will commission a short simple multimedia presentation / animation - an advertising fi More

$75 USD in 1 day
(0 Reviews)
0.0
nabech

Hi! I'll do the animation for you. I work in After Effects. I have experience in 2D and 3D animation. My works: [login to view URL]

$70 USD in 4 days
(0 Reviews)
0.0