Awarded

Project for Mi X.

Xin chào Mi X., tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

Skills: C# Programming, Java, Software Development, Swift, Unity 3D

See more: m audio project mix for sale, m audio project mix review, m-audio project mix compatibility, m audio project mix pro tools 12, m audio project mix ebay, m audio project mix price, m audio project mix specs, m-audio project mix i/o

About the Employer:
( 0 reviews ) Hanoi, Vietnam

Project ID: #15646049

1 freelancer is bidding on average ₫450000 for this job

kkc1985612

Được thuê bởi Người thuê

₫450000 VND in 3 days
(6 Reviews)
4.1