Closed

Dự án chia sẽ kỹ thuật

4 freelancers are bidding on average $958 for this job

gkws

Dear Employer! Greetings from Risensys!! We are giving quality services from past 8 years. Can you come over to chat to discuss further in this regards as I would love to hear more about the idea/ concept? *WE More

$2000 USD in 30 days
(337 Reviews)
7.7
$555 USD in 10 days
(170 Reviews)
8.5
$777 USD in 10 days
(3 Reviews)
4.3
TeconicaGroup

Xin chào, Tôi đọc kỹ các chi tiết công việc và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp - THÊM miễn phí với mọi dự án    Hỗ trợ 6 tháng sau khi More

$500 USD in 10 days
(0 Reviews)
0.0