Completed

109508 Generator pozwu - makro excel

Szanowni,

Chcemy zlecić wykonanie generatora pozwu, myślimy o formularzu excel, ale dopuszczamy również inne rozwiązanie

Zakładka źródłowa w pliku csv wygenerownym z bazy danych przez mysql zawiera zakres danych posegregowane wg nr umowy ID:

1. wartość przedmiotu sporu

2. imię, nazwisko pozwanego

3. adres pozwanego

4. żądana kwota

5. kwoty od których mają być naliczane odsetki + okres

6. nr rachunku bankowego

[url removed, login to view] pożyczki

8. data pożyczki (data złożenie wniosku o pożyczkę)

9. termin spłaty pożyczki

[url removed, login to view] zawarcie umowy

11. data uruchomienia pożyczki

12. kwota roszczenia

13. kwota pożyczki

14. opłata za administrowanie

15. opłata za poręczenie

16. opłaty za sms

17. opłaty za monity

18. opłaty za pisemne wezwania (ostateczne i pierwsze)

19. kwota roszczenia II

20. Wniosek dowodowy

Następnie w zakładce generator po wybraniu id pożyczki szablon pozwu uzupełniany jest danymi z tabeli źródłowej

W sumie jest 49 pól wymagających uzupełnienia powyższymi danymi

Dodatkowe wymagania/informacje co do generatora:

zamiana formatu daty na urzędowy (20-11-2012) z formatu 2012-11-20 16:01:37

Aktywna dzisiejsza data i liczenie odsetek wg różnicy dat

Adres w pliku źródłowym jest zapisywany w 3 komórkach excel

Szablon pozwu wraz z aktywnymi polami i informacją z jakiego pola zaciągać dane zostanie dostarczony w arkuszu office

Dopuszczamy inne rozwiązanie techniczne niż arkusz excel

Faktura VAT nie jest koniecznością, dopuszczamy umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: daty, makro, excel w, dana, dat mysql, csv data generator, generator excel, excel generator, makro data, mysql generator, excel sms, sms generator, generator sms, sms excel, dat csv, co nr, csv generator, csv dat, adres generator, dat csv

About the Employer:
( 0 reviews ) Poland

Project ID: #5681396

Awarded to:

adam100zl

A proposal has not yet been provided

zł250 PLN in 5 days
(0 Reviews)
0.0