Completed

20338 Prosty program w Java, najlepiej w eclipse

Chciałbym aby każda linijka kodu posiadała komentarz:)

Mój nr gg: 8741714

Własna struktura danych (klasa),

wyposażona w kosntruktory, takze

konwertujace z innych struktur

danych oraz metody zapisu (put) i

odczytu (get) pól klasy. Dane

zebrane w prostej tablicy, np. 10-

elementowej.

Struktura danych oparta o klasę

kontenerową, przetwarzająca dane

własnego typu. Funkcje add,

[url removed, login to view](Object[], Comparator),

[url removed, login to view](List,Comparator)

Serializacja obiektów własnej klasy

przy pomocy strumieni tekstowych do

formatu XML. Operacje plikowe w

Javie, klasy ObjectInputStream,

ObjectOutputStream.

Interfejs graficzny aplikacji na

podstawie przykładów z podręcznika

Holznera, minimum pięć komponentów,

np. klasy: Textfield, Checkbox,

Button, Panel. (zob.stud...).

Obsługa zdarzeń, handlery,

Listenery

Wykorzystanie klas SplitPane,

JTable, TabbedPane, InternalFrame,

LayeredPane, ComboBox, Menu,

Slider, ProgressBar, ToolTip,

ColorChooser, FileChooser, Tree

Przygotowanie kodu projektu do

generowania poprawnej dokumentacji

programem javadoc. Dokumentacja

projektu w formie HTML

Skills: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

See more: klas, java collections sort, collections sort java, collections java sort, checkbox tree, prosty, ona, jtable, java progressbar, arrays java, tree checkbox, java tree jtable, jtable java tree, sort arrays, slider xml, tooltip combobox, java sort list button, comparator, xml slider, java xml combobox

About the Employer:
( 2 reviews ) Poland

Project ID: #5596071

Awarded to:

conqueringone

A proposal has not yet been provided

zł100 PLN in 0 days
(0 Reviews)
0.0