Closed

Thiết kế app Android điều khiển Raspberry

Mình cần tìm người code 1 app Android bằng Android Studio có các chức năng như:

-Có mật khẩu tài khoản đăng nhập

-Chụp hình bằng camera của raspberry pi sau đó hiển thị thông báo khi có người nhấn button gắn trên raspberry

-Điều khiển đóng mở relay gắn với chân Raspberry pi từ xa

-Xem Camera của Raspberry từ xa

-Xem lại hình ảnh đã chụp bằng Raspberry

Skills: Mobile App Development, Android, Android Studio, Raspberry Pi

About the Client:
( 0 reviews ) Ho Chi Minh City, Vietnam

Project ID: #33178522

1 freelancer is bidding on average $255 for this job

Teamsaurabh

Xin chào, tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn rằng bạn muốn có Ứng dụng Android với Android Studio. Tôi có hơn 7 năm Kinh nghiệm & Chuyên môn về Ứng dụng Di động (Android / IPad / IPhone). Tôi đã phát triển và thực thi More

$255 USD in 15 days
(6 Reviews)
4.4