Closed

Full-stack web app (node.js + vue or react) do monitorowania API

We need to implement a web application that will periodically (e.g. every 20 seconds) send requests to the HTTP Api ([login to view URL]), analyze the responses and (in case of any problems) save the errors details to DB.

Potrzebujemy zbudować aplikację webową, która będzie co jakiś czas (np. co 20 sekund) wysyłąć zapytania do HTTP Api ([login to view URL]) i w razie problemów z odpowiedzią będzie zapisaywać szczegóły problemów w bazie danych.

Dodatkowo chcemy zrobić prostą apkę frontendową do podglądu raportów z zapisanych danych o błędach.

Poza tym chcemy zbudować mechanizm, który w przypadku błędów z API będzie powiadamiać ustalone adresy email (np. adresy naszych developerów, które zajmują się obsługą monitorowanego API)

Możemy omówić głębsze szczegóły architektury i implementacji przed rozpoczęciem developmentu. Zachęcamy do podesłania propozycji architektury takiego rozwiązania :)

Skills: Node.js, NoSQL Couch & Mongo, JavaScript, JSON

See more: Looking for a good freelance full stack developer with php js and react framework, full stack web app using vue js & express js part 1 intro, full stack web app tutorial, build full stack web app, full stack web development with vue js and node, full stack web app guide, pro mern stack: full stack web app development pdf, full stack development with node js, full stack web app, hands-on full-stack web development with graphql and react pdf, hands-on full-stack web development with graphql and react pdf download, master full-stack web development | node, sql, react, & more, hands-on full-stack web development with graphql and react github, react & django full stack: web app, backend api, mobile apps, react & django full stack: web app, backend api, mobile apps free download, full stack web app ideas, react & django full stack: web app, udemy react django full stack web app backend api mobile apps 2019 12, full stack web developer node js, master full-stack web development node sql react & more download

About the Employer:
( 0 reviews ) Gdansk, Poland

Project ID: #32291075

45 freelancers are bidding on average $2171 for this job

AzzkaNoor

Hello. Experienced Node.js and React.JS/Vue.JS developer here with hands-on experience in Node.js and React.js/Vue.js development. I would like to ask the following questions relevant to your project. 1- Can you provi More

$3000 USD in 30 days
(52 Reviews)
8.1
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need and I have great experience with Node.js, JavaScript, NoSQL Couch & Mongo and JSON. However I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I g More

$3000 USD in 11 days
(63 Reviews)
7.9
(18 Reviews)
7.6
sapnathakur14

Hello Greetings of the day! The fastest and highly scalable web application development stack i.e. MEAN & MERN Stack is here at your service. I am 6+ years of highly experienced and successful proven track record dev More

$2000 USD in 7 days
(50 Reviews)
7.2
omsoftware

Hello, Greetings for the day! I have gone through your requirement and understand that a Full Stack Developer is required. As we are an experienced team of Website and Mobile app development we can definitely build a More

$2300 USD in 7 days
(16 Reviews)
7.2
(13 Reviews)
6.8
(18 Reviews)
6.6
(64 Reviews)
6.9
promactinfo

Hello Catering to your requirements of full-stack developers, we can provide you the resources as per your requirement. On the front-end side, we have very good experience in Bootstrap, JavaScript, Typescript, Ang More

$3000 USD in 25 days
(13 Reviews)
6.9
(28 Reviews)
6.6
(23 Reviews)
6.3
(6 Reviews)
6.2
(21 Reviews)
6.6
(8 Reviews)
5.5
abhisaini0188

Hey! I am expert Full stack developer with skills including Laravel, Vue, React, CSS, MySQL, Forum Software and PHP etc. Thanks for positing "Build a WooCommerce Plugin to Create Products from the Ebay API" and i read More

$3000 USD in 25 days
(5 Reviews)
5.2
bruicanlas

Hello! 8 years of web design and front-end developing experience will satisfy your job request. My web designs were loved from clients. Because they are: - Fully responsive development - Fast loading speed - Inter More

$2300 USD in 7 days
(14 Reviews)
4.7
(15 Reviews)
4.9
developer2581

Hi, This is Muhammad Zahid I went through the details of your project and would like to offer our services to deliver the results that you expect and we are sure you will not be disappointed. Our team is experienced, More

$1700 USD in 7 days
(14 Reviews)
5.3
nishthamarwaha

Hi There, I can implement your web application that will periodically send requests to the HTTP Api, analyze the responses and save the errors details to DB. I can create best RESPONSIVE, RETINA READY website with ani More

$1000 USD in 12 days
(6 Reviews)
4.9
(15 Reviews)
5.3