Awarded

Project for Rei N.

Xin chào Rei N., tôi đã thấy hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của mình. Chúng ta có thể thảo luận thông tin thông qua chat.

Skills: Interpreter, Japanese, Transcription, Translation

See more:

About the Employer:
( 0 reviews ) Hanoi, Vietnam

Project ID: #15646144

1 freelancer is bidding on average ₫5682000 for this job

rnishioka

Được thuê bởi Người thuê

₫5682000 VND in 3 days
(0 Reviews)
0.0