Open

Tấm Bê Tông Cemboard

2 freelancers are bidding on average $375 for this job

jamik414

Hello, I have read your project description and would like to be considered for this project "Tấm Bê Tông Cemboard" We are a team of 25+ professionals having 10+ years of website development, design and database expe More

$250 USD in 4 days
(5 Reviews)
3.7
RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong dự án này. Tôi More

$500 USD in 7 days
(1 Review)
3.0